Všeobecné podmínky

pronájem chaty Horní Lánov

Jak objednat

  • on-line stisknutím tlačítka "objednat" přímo u vybraného termínu a vyplněním objednávkového formuláře. Vaši objednávku obdrží přímo majitel.
  • napsáním emailu na adresu chatalanov@seznam.cz
  • telefonicky na č. tel.: 606 845 274

Objednávka pronájmu

Při objednání je vyúčtována záloha za pronájem. Záloha je splatná ve výši 50% z ceny pronájmu a musí být uhrazena do stanoveného data majitelem (obvykle do 3-4 dnů), jinak rezervace propadá a tato může být nabídnuta dalšímu zájemci. Po doručení platby bude klientovi objednaný termín pevně zarezervován. Doplatek ceny je splatný 14 dní před nástupem na pobyt. Při následném zkrácení týdenního pronájmu ze strany klienta cena zůstává stejná. Při zrušení pronájmu ze strany pronajímatele (vyšší moc, vážná závada objektu, povodně, atd.) bude klientovi vrácena částka za pronájem za nevyčerpané noci, majitel nezaručuje náhradní ubytování.

Stornovací podmínky

V případě zrušení rezervace storno 30% z celkové částky za pronájem, 

60 dní před nástupem pobytu 50%

Stornování pronájmu 7 dní do termínu nástupu se klientovi nic nevrací.

Pro určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy bylo pronajímateli odstoupení doručeno. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení pronájmu.

Cena nezahrnuje:

Pobytovou taxu, která činí 15,- Kč/ 1 den u osob starších 18ti let.
Energie - elektřina (6,83Kč/kW), plyn, topení (17.40Kč/m3) dle skutečné spotřeby.
Povlečení - vlastní, nebo za poplatek 60,- Kč/sada na 1 postel (ručníky vlastní).

Kauci a zálohu na energie 3000 Kč v zimě, 2000 Kč v létě (po vyúčtování energií se kauce vrací po odečtení případných škod při odjezdu).

Závěrečný hrubý úklid hosté provádí sami (obnáší ustlat postel a sklidit nádobí). 

Příjezd a odjezd:

Nástup na pobyt je v sobotu zásadně od 14.00 do 16.00 hod. Odjezd je nutno realizovat následující sobotu do 10.00 hod. Dále dle dohody.

Hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob. Při neohlášeném příjezdu vyššího počtu osob je majitel objektu oprávněn požadovat doplatek nebo pronájem bez náhrady stornovat.  Při příjezdu nižšího počtu osob základní cena (pro 8 osob v létě a 10 osob v zimě) zůstává stejná. Nad 8 a 10 osob vstupují v platnost Stornovací podmínky.

Domácí zvířata nejsou povolena.

Převzetím klíčů od chaty zodpovídá klient za svěřený majetek a své věci.

Zaplacením zálohy souhlasí klient s obsahem těchto všeobecných podmínek.

Bankovní spojení :

Moneta Money Bank

č.ú. : 150 982 716 / 0600


Informace o zpracování osobních údajů :

(v návaznosti na GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:
1) jméno a příjmení
2) adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
3) číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
4) telefonní číslo

Údaje 1) až 3) jsme povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, konkrétně § 3, odst. 4)..
Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení,
adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. ...

- tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele

Údaj 4) - telefonní číslo je nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním)

- tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby

Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv marketingové nabídky apod.

Zpracování osobních údajů

a) Uložení
- údaje jméno a příjmení, adresa a telefon jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb
- údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné podobě se zabezpečeným uložením

b) Doba archivace
- údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle
zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky.

20.2.2018